Logo Foglar Architects

O nás

Atelier byl založen v roce 1998 a zabývá se jak činností architektonickou - navrhováním staveb a interiérů (novostaveb i rekonstrukcí), tak činností urbanistickou - zpracováním územních plánů měst a obcí (včetně jejich změn), regulačních plánů a územních studií. Zajišťuje stupně dokumentace od architektonické studie přes dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení po prováděcí výkresy a autorský dozor na stavbě.

Kontakty

Sídlo: Praha 4, Kubištova 6, 140 00
Atelier: Praha 2, Trojická 1, 128 00
Tel./Fax: 2 24 91 98 89
Email: foglar@foglar-architects.cz
foglarova@foglar-architects.cz
foglarp@volny.cz

Atelier - zobrazit větší mapu

Složení ateliéru

Ing. akad. arch. Petr Foglar
autorizovaný architekt, člen ČKA
osvědčení o autorizaci ČKA č. 02 667
absolvent fakulty architektury ČVUT a AVU
foglar@foglar-architects.cz
602 21 25 89

Ing. arch. Zuzana Foglarová
absolventka fakulty architektury ČVUT
foglarova@foglar-architects.cz
723 014 777

Ing. arch. Vojtěch Hromek
absolvent fakulty architektury ČVUT

Ing. Pavel Holubec,
absolvent stavební fakulty ČVUT, urbanismus